Publicat per

El Guernica com a proces social

Publicat per

El Guernica com a proces social

2. Analitzar una obra d'art des d'una perspectiva sociològica …
2. Analitzar una obra d'art des d'una perspectiva sociològica …

Debat0el El Guernica com a proces social

No hi ha comentaris.